Trajnimet
Lexo me shumë
Forma e Aplikimit
Apliko tani!
Vlersimet nga studentët
Lexo me shumë

Lajmet e fundit

Kalendari i Trajnimeve 2017

Emertimi i Trajnimit Lloji i Trajnimit: Regjistrimi deri: Kohëzgjatja e trajnimit Kosto e trajnimit
1 Përgatitja e Pasqyrave Financiare sipas ATK-ë ditorë 2 ditorë 03.03.2017 4,5 Mars 2017 50€ Lexo Apliko
2 Deklarimi dhe Pagesa e sigurimit shëndetësor 1 ditorë 10.01.2017 11 Mars 2017 30€ Lexo Apliko
3 Deklarimi i tatimeve nga OJQ-të sipas ATK-së 1 ditorë 15.03.2017 16 Mars 2017 30€ Lexo Apliko
4 Deklarimi dhe Pagesa e sigurimit shëndetësor 1 ditorë 16.03.2017 17 Mars 2017 30€ Lexo Apliko
5 Përgatitja e Pasqyrave Financiare sipas ATK-së 2 ditorë 17.03.2017 18,19 Mars 2017 50€ Lexo Apliko
6 Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I) 5 javorë 31.03.2017 05.04.2017 - 05.05.2017 75€ Lexo Apliko
7 Praktika në Kontabilitet të avancuar dhe Tatime (Niveli II) 5 javorë 31.03.2017 05.04.2017 - 05.05.2017 100€ Lexo Apliko
8 Përgatitja e Pasqyrave Financiare sipas KKRF 2 ditorë 14.02.2017 25,26 Mars 2017 75€ Lexo Apliko
9 Microsoft Office - Excel bazikë 1 muaj 24.03.2017 27.03.2017 - 30.04.2017 30€ Lexo Apliko
10 Microsoft Office - Excel I avancuar 1 muaj 24.03.2017 27.03.2017 - 30.04.2017 50€ Lexo Apliko
11 Aplikimi I ngarkeses se kundert ne Ndertimtari 3 ditorë 27.03.2017 28,29,30 Mars 2017 50€ Lexo Apliko
12 Përgatitja e Pasqyrave Financiare sipas KKRF 2 ditorë 31.03.2017 02,03 Prill 2017 75€ Lexo Apliko
* Kandidatët që kanë paguar anëtarsinë vjetore në AAS Partners përfitojnë zbritje prej 50% (Zbritja vlenë vetëm për Trajnimet 1, 2 dhe 3 ditorë).