Kalendarldpi
Kalendari i Trajnimeve 2017
EMERTIMI I TRAJNIMIT LLOJI I TRAJNIMIT: REGJISTRIMI DERI: KOHËZGJATJA E TRAJNIMIT KOSTO E TRAJNIMIT
1. Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I) 5 javorë 06.10.2017 09.10.2017 - 10.11.2017 75€
2. Praktika në Kontabilitet të avancuar dhe Tatime (Niveli II) 6 javorë 06.10.2017 09.10.2017 - 17.11.2017 100€

Vërejtje! Konfirmimi për trajnim është i vlefshëm vetëm nëse kandidati pas aplikimit ONLINE ka bërë pagesën më së largu deri në ditën e fundit të regjistrimit.
Pagesën mund ta bëni në zyre në Prishtinë ose në llogarinë bankare
NLB Prishtina: 1701001012417829 AAS Partners shpk
Pas konfirmimit te pageses ju do te pranoni ne email orarin dhe planprogramin e trajnimit.