Kalendari i Trajnimeve 2017
EMERTIMI I TRAJNIMIT LLOJI I TRAJNIMIT: REGJISTRIMI DERI: KOHËZGJATJA E TRAJNIMIT KOSTO E TRAJNIMIT
1. Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I+II) Javorë 15.03.2018 11 javë 100€
2. Praktika në Excel për Kontabilista dhe Asistent Administrativ Ditorë 15.04.2018 5 ditë 29€

Vërejtje! Konfirmimi për trajnim është i vlefshëm vetëm nëse kandidati pas aplikimit ONLINE ka bërë pagesën më së largu deri në ditën e fundit të regjistrimit.
Pagesën mund ta bëni në zyre në Prishtinë ose në llogarinë bankare
NLB Prishtina: 1701001012417829 AAS Partners shpk
Pas konfirmimit te pageses ju do te pranoni ne email orarin dhe planprogramin e trajnimit.