Archives

Shërbime ligjore

Shërbimet ligjore të AAS janë: Përpilimi. rishikimi dhe ridizajnimi  i të gjithave llojeve  të marrveshjeve Është me rëndësi të veçant që një biznes i suksesshëm të përpiloj të gjitha dokumentet ligjore në përputhje me vet nevojat e biznesit. AAS ka staf profesional të cilët mund  të ofrojnë shërbime ligjore  në formë të përpilimit të të […]

Read More

Trajnimi praktik në Kontabilitet dhe Tatime (Prill – Qershor 2016) 22/02/2016

Trego sukses gjatë trajnimit  dhe përfito punën praktike të garantuar! Kur fillon dhe ku mbahet trajnimi ? Trajnimi fillon në Prill  dhe përfundon me 30 Qershor 2016. Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit. Trajnimi mbahet në qendrat: Prishtinë,Prizren,Ferizaj.Risi do të jetë edhe qendra e re në Gjilan dhe Gjakovë. Cilat module përfshin ky trajnim? Trajnimi përfshin  modulet: […]

Read More

Trajnimi Praktik ne Kontabilitet dhe Tatime- “12 Tetor 2015 – 24 Dhjetor 2015″ 09/09/2015

Sa zgjatë trajnimi? Trajnimi fillon me 12 Tetor 2015 dhe përfundon me 24 Dhjetor 2015, nga tri herë në javë (2 orë në ditë). Orarin mund ta zgjedhni direkt online gjatë aplikimit. Trajnimi mbahet në Prishtinë dhe Prizren Cilat module përfshin ky trajnim? Trajnimi përfshin  modulet Bazat e kontabilitetit financiar Aplikimin e legjislacionit tatimor në […]

Read More