Seminari:Ekonomia dixhitale, Teknologjia Blockchain, Sistemi Bitcoin dhe Ethereum-monedha dixhitale bitcoin,ether dhe Metodologjia ICO-Initial Coin Offering

Qëllimi: Promovimi i teknologjise Blockchain, sistemit Bitcoin, Ethereum dhe ICO financimit

Ligjeruesi: Ejup Qerimi, inxh.i dipl.

Data: 12.08.2017 – Prishtinë,Ora: 09:00-12:00
Data: 11.08.2017 – Prizren, Ora: 09:00-12:00

Agjenda:
09:00 Hyrje: Ekonomia dixhitale, Blockchain teknologjia,
Sistemi Bitcoin dhe monedha dixhitale bitcoin.
10:00 Pjesa praktike:
Video prezantimi, Blockchain teknologjia
Hapja e portfoliove dixhitale dhe transakcionet e para
10:30 Pyetje dhe pergjegjie
10:45 Sistemi Ethereum dhe monedha dixhitale Ether
11:20 Blockchain exploreri
11:30 Pyetje dhe pergjegjie
11:45 ICO- metodologjia per financimin e projekteve

Trajnimi eshte me pagese dhe kushton 50€.