Trajnimi: Përdorimi i Bitcoin në Kosovë

Tregtimi me BITCOIN është njëra prej temave më të perfolura aktualisht në Kosovë. Shumë kosovarë kanë investuar mjete te konsiderueshme në këtë treg pa qen fare të informuar çka në të vërtetë është BitCoin dhe si funksionon tregu I cryptovalutave.

Me qëllim të informimit më të mirë të funksionimit të BITCOIN, AASPartners organizon trajnimin e radhës “ Përdorimi i Bitcoin në Kosovë”. Trajnimi ka për qëllim që t`iu informoj për mënyrën e përdorimit të cryptovalutave, përparësit dhe të metat e përdorimit të saj.

Trajnimi do të mbahet me 15 Korrik 2017 në ora 9:00 deri 12:00 në Prishtinë.
Trajnimi është me pagesë dhe kushton 50€. Pagesa duhet të bëhet më së largu me 13 Korrik 2017