Lajmet e fundit

Trajnimi: Praktika në Kontabilitet duke përdorur 100% kompjuterin.

AAS PARTNERS ju fton në trajnimin e radhës “ Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I dhe Niveli II)” duke përdorur 100% kompjuterin. ✔Trajnimi do të filloj me 9 Tetor 2017 ✔Trajnimi mbahet në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren dhe Pejë ✔Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/ Trajnimi është I ndarë në dy module:__________________________ Moduli I-rë zgjatë 5 […]

Read More

Praktika ne Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I)

  Trajnim 5 Javor per vetem 75€! AAS PARTNERS ju fton në trajnimin e radhës “ Praktika në Kontabilitet dhe Tatime (Niveli I)” duke përdorur 100% kompjuterin. ✔Trajnimi do të filloj me 5 Prill 2017 ✔Trajnimi mbahet në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Gjakovë,Pejë dhe Mitrovicë ✔Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/ Çka mësohet në Modulin e I- […]

Read More

Trajnimi: Praktika në Kontabilitet me mundësi punësimi” duke përdorur 100% kompjuterin.

AAS PARTNERS & Portal Pune ju fton në trajnimin e radhës “Praktika në Kontabilitet me mundësi punësimi” duke përdorur 100% kompjuterin. Trajnimi do të filloj me 23 Janar 2017! Trajnimi mbahet në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Gjakovë,Pejë dhe Mitrovicë! Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/ Çka mësohet në trajnim:_____________________________________________ Trajnimi do të ketë fokus kryesor aplikimin e […]

Read More

Trajnimi: “Praktika në Kontabilitet me mundësi punësimi” Tetor – Dhjetor 2016

AAS PARTNERS & Portal Pune ju fton në trajnimin e radhës “Praktika në Kontabilitet me mundësi punësimi” duke përdorur 100% kompjuterin. Trajnimi do të filloj me 10 Tetor 2016 në Prishtinë,Gjilan,Ferizaj,Prizren,Gjakovë,Pejë ndërsa në Mitrovicë me 15 Nëntor 2016. Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit në www.AASPartners.com/apliko/ Çka mësohet në trajnim:_____________________________________________________ Trajnimi do të ketë fokus kryesor […]

Read More

Trajnimi: Praktika në Kontabilitet dhe Tatime “Korrik-Gusht 2016”

AAS PARTNERS organizon trajnimin e radhës “Praktika në Kontabilitet dhe Tatime” duke përdorur 100% kompjuterin. Trajnimi fillon në 18 Korrik 2016 dhe përfundon me 31 Gusht 2016. Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit.në www.AASPartners.com/apliko/ -Trajnimi mbahet në Prishtinë Trajnimi do të ketë fokus kryesor aplikimin e kontabilitetit për qëllime tatimore. I gjithë trajnimi do të zhvillohet […]

Read More

Trajnimi praktik në Kontabilitet dhe Tatime (Prill – Qershor 2016) 22/02/2016

Trego sukses gjatë trajnimit  dhe përfito punën praktike të garantuar! Kur fillon dhe ku mbahet trajnimi ? Trajnimi fillon në Prill  dhe përfundon me 30 Qershor 2016. Orarin mund ta caktoni gjatë aplikimit. Trajnimi mbahet në qendrat: Prishtinë,Prizren,Ferizaj.Risi do të jetë edhe qendra e re në Gjilan dhe Gjakovë. Cilat module përfshin ky trajnim? Trajnimi përfshin  modulet: […]

Read More

Trajnimi Praktik ne Kontabilitet dhe Tatime- “12 Tetor 2015 – 24 Dhjetor 2015″ 09/09/2015

Sa zgjatë trajnimi? Trajnimi fillon me 12 Tetor 2015 dhe përfundon me 24 Dhjetor 2015, nga tri herë në javë (2 orë në ditë). Orarin mund ta zgjedhni direkt online gjatë aplikimit. Trajnimi mbahet në Prishtinë dhe Prizren Cilat module përfshin ky trajnim? Trajnimi përfshin  modulet Bazat e kontabilitetit financiar Aplikimin e legjislacionit tatimor në […]

Read More