Konkurs

KONKURS PËR STAF

AAS Parters LLC shpallë konkurs për ligjërues(trajner).

Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të kompanisë në të gjitha qendrat kryesore të Kosovës dhe në bazë të Statutit dhe Vendimit të datës 12.12.2016 Shkolla e Avancuar e Kontabilitetit shpallë

KONKURS
për pranimin e stafit akademik dhe profesional për vitin akademik 2017/2018 nga 1 kandidat për çdo qendër në këto lëmi:
1. Ligjërues në lëmin e Kontabilitetit dhe Financave(7)
2. Ligjërues në lëmin e Tatimeve në Kosove(7)
3. Ligjërues në lëmin e paketës Microsoft Office me fokus njohja e Excel (7)
4. Ligjërues në lëmin e softuerve të kontabilitetit me fokus njohja e Pro-Data Finance+ (7)

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM:
– Diploma e nivelit të shkollimit të pëfunduar (doktoratures ose magjistratures/masterit).
-Vendimi i nostrifikimit të diplomes nga MASHT-i për kandidatet që kanë përfunduar studimet jashtë Kosovës.
-Vendimi i thirrjes akademike (për ata që e kan thirrjen)
-Dëshmija e njohjes së gjuhës angleze.
-Dëshmija e përvojës praktike në kontabilitet dhe financa – së paku 2 vjet
-CV e kandidatit.
-Aplikacioni (merret në lokalet e AAS Partners ) ose KLIKO këtu për të shkarkuar aplikacionin.

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet në ambientet e AAS Partners, Rr.Bedri Pejani nr.33, në Prishtinë(përballë Kolegjit Globus) .
Afati i aplikimit deri me 31 dhjetor 2016.

Mardhënia e punës: të rregullt , jo të rregullt (me angazhim)

Vërejtje:
Përparësi në përzgjedhje kanë kandidatët që aplikojnë për marrdhënie të rregullt të punë; që kanë përvojë nga fusha e studimit; veprimtari profesionale në ligjërim