13/05/2016

Librat tregtar sipas ATK-së

ATK ka publikuar formatin e librave tregtar për bizneset të cilat  janë të regjistruara në TVSH. Shumë shpejt ATK do të kërkoj deklarimin elektronik të librave tregtar sipas formatit të publikuar.

 

Duke klikuar në linkun në vijim mund t`i shkarkoni formatin e librave tregtar:

http://www.atk-ks.org/librat-e-blerjes-dhe-te-shitjes/