15/03/2016

Trajnimi i radhes: “Ndryshimet ne Legjislacionin Tatimor” 15/10/2015

Trajnimi mbahet nga ora 16:00 – 20:00 sipas grupeve si ne vijim:
Gr1:   4 dhe 6 Nentor 2015
Gr2: 11 dhe 13 Nentor 2015
Gr3: 18 dhe 20 Nentor 2015
Gr4: 25 dhe 27 Nentor 2015

Temat e trajnimit jane:

Tatimi ne te ardhura personale (TAP)
*Tatimi në pagë-kalkulimi mujor
*Tatimi në pagë-kalkulimi vjetor
Tatimi ne te ardhura personale (TAP)
*Plotësimi i formularëve mujor për TAP
*Plotësimi i formularëve mujor për tatimin në qira
Shembuj te ndryshëm rreth TAP
Te ardhurat nga aktivitetet afariste
*Tatimpaguesit me te ardhura deri ne 50,000€
*Pagesa dhe deklarimi i tatimit (QS dhe QL)
Te ardhurat nga aktivitetet afariste
*Tatimpaguesit me te ardhura mbi 50,000 €
*Pagesa dhe deklarimi i tatimit (QS dhe QL)
Tatimi ne te ardhura te korporatave dhe mbi vlerën e shtuar
*TAK, pasqyra e te ardhurve sipas ATK
*TVSH
Shembuj te ndryshëm rreth TAK dhe TVSH

Trajnimi eshte i dedikuar per te gjithe personat e interesuar te cilet punojne ne financa, kontabilitet, menaxhim, apo edhe personat te cilët dëshirojne qe te fillojne punën ne lemin e financave dhe kontabilitetit.

Cmimi 66€

Regjistrimi i kandidateve behet vetem ne zyret tona, Qender,Perballe Kolegjit Globus afer Kuvendit te Kosoves

Trajnimi mbahet nga ekspert fiskal dhe njohes te mire te Legjislacionit tatimor ne Kosoves

Tel: 049 496 496